Najnowsze

Wyróżnione

III spotkanie klubowe w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA.

W dniu 1 marca 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA - Tourism for Economic Revival of Rural Areas/ Turystyka - dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich/  w gospodarstwie agroturystycznym „Sielanka” w Pólce-Raciąż  odbyło się trzecie spotkanie klubowe lokalnych podmiotów z branży turystycznej.

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie  turystycznego potencjału obszarów objętych działalnością czterech uczestniczących w nim LGD poprzez: zainicjowanie współpracy podmiotów turystycznych na każdym z obszarów i udzielenie wsparcia merytorycznego istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym.

Podczas tego spotkania właściciele gospodarstw agroturystycznych i wypożyczalni kajaków , skupili się na inwentaryzacji lokalnych zasobów krajobrazowo-przyrodniczych, kulturowych  oraz historycznych. Uczestnicy projektu starali się określić potencjalną grupę odbiorców, do której kierowana będzie wspólnie wypracowana oferta turystyczna naszego regionu. Właściciele „Sielanki”, w której gościliśmy, Panowie Mikołaj i  Michał Adamczyk, opowiedzieli uczestnikom spotkania o rozwijaniu swojej działalności oraz ugościli  smacznym poczęstunkiem.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność