Najnowsze

Wyróżnione

Bezpłatne warsztaty na temat: „Prawidłowe wypełnianie wniosku z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

zaprasza na bezpłatne warsztaty na temat: „Prawidłowe wypełnianie wniosku

z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

W związku z ogłoszonym naborem z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą samodzielnie opracowywać wnioski do udziału w warsztatach. Warsztaty odbędą się w dniach: 13 czerwca z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 17 czerwca z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” od godziny 13.00 do 18.00 w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze.

Zapraszamy te osoby, które już mają częściowo wypełniony wniosek, zebrane oferty cenowe oraz wybrany kod PKD, w ramach którego zamierzacie Państwo uruchamiać bądź rozwijać działalność. Pomożemy Państwu opracować budżet, wpisać projekt w Lokalną Strategię Rozwoju oraz przygotować ekonomiczny plan operacji.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności, czekamy na Państwa zgłoszenia  do 12 czerwca.

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania znajduje się nowa, rozszerzona strategia rozwoju (Strategia LSR – luty 2013), która jest odniesieniem i w którą muszą się wpisywać Państwa projekty. Dlatego przy opracowaniu wniosków warto zastanowić się, w który cel,  przedsięwzięcie i odpowiednie wskaźniki możemy wpisać nasz projekt. Preferencje wynikające z założeń nowej strategii znalazły odzwierciedlenie w zmienionych kryteriach wyboru projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe zapisy takie jak: Realizacja projektu wpływa na co najmniej jedną z grup docelowych: osoby poniżej 26 roku życia lub kobiety lub osoby powyżej 50 roku życia lub organizacje pozarządowe. Za ich uwzględnienie możemy pozyskać dodatkowe 4 punkty.

Ważne jest również przekazanie wniosku do sprawdzenia pracownikom biura na przynajmniej 3 dni przed jego złożeniem w biurze, można za to zyskać aż 12 punktów.

Na naszej stronie  internetowej zamieszczone są aktualne broszury, w których znajdziecie szczegółowe informacje na temat:kto może zostać wnioskodawcą, jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą, na jakie operacje może być przyznana pomoc, jakie są lokalne kryteria wyboru projektów. Dla uproszczenia korzystania ze strategii, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz przedsięwzięć, który ułatwi wpisanie wniosku do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Aktualne lokalne kryteria wyboru projektów znajdują się w zakładce: Do pobrania.

 

       

            Europejski Fundusz Rolny

      na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność