Najnowsze

Wyróżnione

IV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Zapomniane, nieznane… tajemnicze miejsca powiatu płońskiego”

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku ogłasza konkurs fotograficzny na tajemnicze miejsca powiatu płońskiego.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie nieznanych, ciekawych zakątków na obszarze LGD obejmującym gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski i miasto Raciąż, poprzez zwrócenie uwagi na wyjątkowe miejsca, ludzi i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

fotograficzny22

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania. Motywem przewodnim są miejsca, które zazwyczaj są omijane przez aparaty, miejsca zapomniane lub nieznane. Zdjęcia biorące udział w konkursie mają ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju tzn. powiatu płońskiego. Do każdej fotografii dołączony musi być opis przedstawianego miejsca.

LGD – Przyjazne Mazowsze przyjmuje zdjęcia w wersji papierowej (w formacie A4) wraz z informacją dotyczącą obrazu oraz na płycie CD. Autor może dostarczyć do 5 zdjęć.

Do zdjęcia należy dołączyć także dane autora: imię, nazwisko, adres i nr telefonu.

Dokumenty do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie) znajdują się na stronie www.lgdpm.pl . Bardzo ważny jest opis zdjęć, dlaczego obiekt, miejsce jest godne uwagi, prosimy wskazać gminę i rok wykonania zdjęcia. Premiowane będą informacje historyczne, przyrodnicze (wraz ze wskazaniem ich źródła) bądź legendy, opowieści dotyczące naszego obszaru.

Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz udziału w Konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prace nie wybrane zostaną zwrócone autorom tylko na ich koszt i tylko na ich pisemną prośbę.

Termin składania prac do 13 września 2013 r.

Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Adres: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,

ul. H. Sienkiewicza 11,

09-100 Płońsk

Informacji dodatkowych udziela Biuro LGD: tel. 023 661-31-61

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność