Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie

W dniu 18 września br., odbyły się już po raz kolejny warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn.  Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Szkolenie zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Szerominku, obiekcie, którego wyposażenie sfinansowano z funduszy unijnych za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze. Tym razem omawiane były działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Celem szkolenia było przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie w w/w zakresach oraz zwrócenie uwagi na często popełniane błędy.  W szkoleniu wzięło udział 25 osób a wśród nich pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz zainteresowani mieszkańcy z naszego powiatu.  Prowadzący szkolenie, Panie z LGD – Przyjazne Mazowsze -  Małgorzata Najechalska oraz Danuta Kucińska, podzieliły się swoją wiedzą nt prawidłowego pisania wniosków oraz  skupiły się na prawidłowym wpisaniu projektu w Lokalną Strategią Rozwoju. Wiele pytań ze strony słuchaczy świadczy o zainteresowaniu tematyką spotkania. Kilku uczestników, którzy wcześniej już realizowali projekty z ww. działań,   podzieliło się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi poprawnego sporządzania dokumentacji. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o je wypełnienie po szkoleniu. Wysoka ocena tego spotkania świadczy o zadowoleniu słuchaczy z przekazanych informacji i dobrej jakości przeprowadzonego szkolenia.

 DSC0040 DSC0042 DSC0048 DSC0054 DSC0055 DSC0063

Przypominamy, że nabór wniosków z działania Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeprowadzony będzie w dniach 25 września – 9 października  2013 r. Zachęcamy do składania projektów.

 

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność