Najnowsze

Wyróżnione

„Dziedzictwo stołu. Wędrówki kulinarnepo obszarze mazowieckich lokalnych grup działania” - nowa publikacja LGD - Przyjazne Mazowsze

Z końcem  grudnia 2013 ukazała się publikacja „Dziedzictwo stołu. Wędrówki kulinarne  po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania”.  Jej wydawcami są: LGD - Przyjazne Mazowsze oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Przewodnik opracowany został przez LGD - Przyjazne Mazowsze we współpracy z mazowieckimi lokalnymi grupami działania i zawiera informacje o  miejscowych zwyczajach kulinarnych a także przepisy regionalnych potraw, charakterystycznych dla obszaru każdej z nich. Publikacja ma charakter promocyjny i stanowi subiektywny wybór wiedzy o  mazowieckich kulinariach, wiedzy przekazanej przez każdą z lokalnych grup uczestniczących w projekcie.  Warto podkreślić, że jest to pierwsza publikacja dotycząca kuchni Mazowsza, w której znalazły się nie tylko przepisy kulinarne ale również pokazany został ich szerszy, kulturowy kontekst. Przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje, związane ze spożywaniem posiłków, stanowią ważną społeczną wartość, towarzyszą najważniejszym wydarzeniom w naszym życiu.

Jakie wspomnienia mamy ze stołem z naszego dzieciństwa, jakie tradycje i zwyczaje z nim związane przenieśliśmy lub chcielibyśmy przenieść do naszych własnych rodzin? Ta chwila refleksji, zatrzymana i utrwalona w czasie, ma istotne znaczenie dla zachowania i odtwarzania naszego kulinarnego, kulturowego dziedzictwa. Publikacja otwiera nas na głębsze rozumienie i uświadomienie sobie naszego potencjału, bogactwa lokalnych zasobów, zachęca do działań na rzecz lepszego ich wykorzystania. Mamy nadzieję, że pokazanie innym naszej bogatej tradycji kulinarnej, a przede wszystkim posmakowanie tradycyjnych produktów mazowieckiej kuchni, spowoduje także wzrost zainteresowania turystów naszym regionem.

Wszystkim, którzy udostępnili nam niezbędne materiały i podzielili się swoją wiedzą, przepisami czy wspomnieniami, własnymi pomysłami oraz zdjęciami, serdecznie dziękujemy! Dziękujemy przede wszystkim tym lokalnym grupom działania, które zebrały, przygotowały i przesłały nam swoje opracowania oraz Pani Izabelli Byszewskiej za pomoc merytoryczną przy opracowaniu Przewodnika.

Zapraszamy do kulinarnej, subiektywnej podróży po Mazowszu, indywidualnego powrotu do „pamięci smaku”. Książka jest także dostępna elektronicznie na stronach www.lgdpm.pl oraz www.mazowieckie.ksow.pl

 

Pobierz Publikację

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność