Najnowsze

Wyróżnione

VII Edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

   LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza i zachęca przedsiębiorców, firmy sektora spożywczego, stowarzyszenia i indywidualnych wytwórców żywności z terenu powiatu płońskiego do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013.

Organizatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego.

W Konkursie mogą wziąć udział: Grupa A -producenci indywidualni – prowadzący działalność w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, itp. które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, festynach, konkursach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych); Grupa B - przedsiębiorcy - prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na sprzedaż rynkową. Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować się na terenie Województwa Mazowieckiego. Produkty zgłoszone  do Konkursu muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu.

   Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2014 roku. Warunki udziału oraz formularz zgłoszeniowy do Konkursu określone są w Regulaminie, dostępnym u organizatora Konkursu na stronie: www.mazovia.pl w zakładce Rolnictwo.

Zachęcamy do udziału w konkursie, osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z naszej pomocy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze, tel. 23 661 31 61.

Pobierz formularz

Pobierz regulamin

                            

 Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność