Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 14.00,  w sali bankietowej MODR Oddział Poświętne w Płońsku , odbyło się spotkanie LGD - Przyjazne Mazowsze z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu płońskiego. Program obejmował omówienie i przedyskutowanie następujących tematów:

- założenia nowego okresu programowania  PROW 2014 - 2020, w tym tzw. „projektów parasolowych”, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb organizacji,

- pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu powiatu płońskiego poprzez powołanie Forum Organizacji Pozarządowych lub innych form współpracy,

- konsultacje koncepcji projektu, który LGD składa na konkurs w ramach FIO 2014, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo (wniosek składany do 7 marca),

Przedstawicielom uczestniczących organizacji dziękujemy za udział w spotkaniu. Przedstawione  sugestie dotyczące projektu  utworzenia Inkubatora Aktywności Lokalnej, wyposażenia miejsca spotkań, opracowania mapy aktywności społecznej,  oraz tematyki szkoleń zostaną  uwzględnione w projekcie. Zachęcamy do  wzajemnego informowania się o planowanych wydarzeniach, my ze swojej strony możemy zamieszczać tego typu  informacje na naszej stronie internetowej.

1 2

W ramach Forum Organizacji Pozarządowych  zaplanujemy spotkanie w drugiej połowie roku, będziemy się kontaktować z organizacjami odnośnie tematyki, terminu, miejsca i formy spotkania.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność