Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 LGD – PM/22/03/2014                                                                                Płońsk, 20.03.2014

 

Szanowni Państwo

 

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 27 marca 2014r w Sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek obrad - godz. 1600

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Dokumenty dotyczące działalności stowarzyszenia za rok 2013, w tym sprawozdanie merytoryczne, finansowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgdpm.pl

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

 

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 1600

 

- Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

- Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

- Przyjecie porządku Zebrania.

- Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.

- Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.

- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.  

Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2013 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi.

Przedstawienie planu pracy na 2014 r.

Sprawy różne:

- przekazanie informacji na temat założeń nowego okresu programowania PROW 2014-2020

- przedstawienie propozycji powołania zespołu zadaniowego LGD do współpracy przy

opracowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju oraz strategii komunikacji z mieszkańcami

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie obrad.

 

ZAŁACZNIKI:

Plan pracy

Absolutorium

Sprawozdanie finansowe uchwała

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne uchwała

Sprawozdanie merytoryczne

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność