Najnowsze

Wyróżnione

Ostatni nabór w czerwcu 2014 r.

w nawiązaniu do informacji Zasady ostatniego naboru wniosków realizujących Lokalną Strategię Rozwoju z 06.05.2014 r. informujemy:

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego złożyliśmy wniosek na ogłoszenie w LGD-Przyjazne Mazowsze naborów jeszcze w czerwcu 2014 r. Nasi beneficjenci nie wykorzystali wcześniej zakontraktowanych środków na kwotę 1 428 000 zł .

W celu pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zapraszamy do Biura LGD-Przyjazne Mazowsze, pomożemy zweryfikować zgodność Państwa pomysłów z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aby nie zmarnować pieniędzy będących w dyspozycji LGD-Przyjazne Mazowsze naszym potencjalnym beneficjentom sugerujemy po pierwsze przestrzeganie zgodności projektu z LSR, po drugie rekomendujemy:

• proste inwestycje, które są możliwe do wykonania i rozliczenia do końca 2014 r.

• inwestycje, które nie wchodzą w tryb prawa zamówień publicznych

• wnioskowanie o realną kwotę dofinansowania

• bardzo staranne, kompletne przygotowanie wniosków i załączników.

Zapraszamy do Biura LGD-Przyjazne Mazowsze i przypominamy nasze hasło:

Aktywność popłaca, współpraca wzbogaca

W imieniu Zarządu i Biura

Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność