Najnowsze

Wyróżnione

Bezpłatna pomoc biura

LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza swoich wnioskodawców i beneficjentów do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura.

Pracownicy Biura LGD - Przyjazne Mazowsze udzielają pomocy wnioskodawcom i beneficjentom

działań realizowanych w ramach Leadera w PROW 2007-2013 dotyczących takich spraw jak:

• prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

• prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

• wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi na pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierowane do naszych wnioskodawców lub beneficjentów w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli wnioskodawców i beneficjentów,

• spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Z naszą pomocą będzie łatwiej pokonać bariery. Zapraszamy do korzystania z naszych bezpłatnych porad!

Małgorzata Najechalska

LGD - Przyjazne Mazowsze

Prezes Zarządu

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność