Najnowsze

Wyróżnione

Konkurs „FIO - Mazowsze Lokalnie” wystartował!

plakat mazowszelokalnie1-page-001– ponad 2,1 mln zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego, dotacje do 5 tys. zł

Zapraszamy na spotkanie informacyjne


Lokalna Grupa Działania  – Przyjazne Mazowsze zaprasza zainteresowanych pozyskaniem dotacji na spotkanie informacyjne w dniu 4 sierpnia 2014 roku, w godz. od 15.00 do 17.00 w Centrum Konferencyjno - Edukacyjnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Nasze LGDP - Przyjazne Mazowsze  zostało ambasadorem konkursu „FIO - Mazowsze Lokalnie” i pragnie zainteresować mikro grantami młode organizacje pozarządowe  i grupy nieformalne. 

W programie: prezentacja założeń konkursu, regulaminu oraz omówienie wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców powiatu płońskiego, którzy mają pomysły na działania na rzecz lokalnej społeczności a brakuje im funduszy, do udziału w konkursie w ramach „FIO Mazowsze lokalnie”.

 

 

Konkurs już został ogłoszony i będzie trwał do 12 sierpnia br.

Okres realizacji projektów od 20 sierpnia do 20 listopada.

W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie ok. 600 mikrodotacji na :

  • inicjatywy oddolne
  • rozwój młodych organizacji pozarządowych(działających nie dłużej niż 18 miesięcy).

O dotacjew wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. zł mogą ubiegać się  małe, młode stażem organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (składające się z nie mniej niż trzech osób) i grupy samopomocowe 

Dotowane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego ale także te, których celem jest rozwój organizacji lokalnych, które potrzebują wsparcia na starcie.Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, wspieranie zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Projekt „FIO - Mazowsze Lokalnie” powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Dodatkowe  informacje na temat konkursu można uzyskać:

1. Za pośrednictwem Infolinii nr 0-801 055 100, która działa w godzinach 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku lub Tel.22 450 98 73.

2. Na stronie internetowe Programu FIO-Mazowsze Lokalnie: www.mazowszelokalnie.pl, która zawiera m.in.:

a) materiały do pobrania, takie jak „Poradnik dla Wnioskodawców”, wzór formularza wniosku o dofinansowanie, karta oceny formalnej i merytorycznej, karta sprawdzająca, regulamin konkursu;

b) informacje nt. działań edukacyjnych i animacyjnych, czyli co jeszcze dzieje się w projekcie;

c) listę teleadresową punktów informacyjnych w terenie, czyli Ambasadorów FIO-ML

d) generator wniosków, czyli internetowy system składania wniosków.

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji,

  • osobą do kontaktów z ramienia LGD -Przyjazne Mazowsze jest pani Danuta Kucińska, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-12:00,
  • tel. do biura 23 661 31 61
  • więcej informacji na naszej stronie www.lgdpm.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród sołectw, młodych organizacji pozarządowych i grup

nieformalnych.

 

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród sołectw, młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

  W imieniu LGD - Przyjazne Mazowsze

 Małgorzata Najechalska

Pobierz Regulamin

Pobierz Poradnik

Pobierz Wniosek

Pobierz Program

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność