Najnowsze

Wyróżnione

Masz pomysł na działania lokalne ?

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze na spotkaniu pt. „Masz pomysł na działania lokalne?” 4 sierpnia 2014 r. zachęcała lokalnych leaderów do udziału w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie, którego jest ambasadorem.

 

Zainteresowanie spotkaniem wykazali mieszkańcy powiatu płońskiego, którzy przybyli do Centrum Edukacyjno – Konferencyjnego w MODR O/Poświętne. Główny powód udziału w szkoleniu to nowy konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oferta konkursowa zaprezentowana na spotkaniu przez panią Danutę Kucińską – kierownika Biura LGD - Przyjazne Mazowsze – okazała się interesująca. Chociaż kwota dofinansowania (mikrodotacji) wynosi od 1.500 do 5.000 zł na jeden projekt to nieomal każdy może ubiegać się o dofinansowanie, oczywiście po spełnieniu kilku warunków.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie to część Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS ) wdrażają ten Program. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jako ambasador tej inicjatywy zachęca mieszkańców powiatu płońskiego do udziału w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie. LGD nie przyznaje mikrodotacji i nie realizuje tego Programu, jedynie promuje informację o konkursie i jego założeniach.

W drugiej części spotkania Małgorzata Najechalska – prezes stowarzyszenia –zaprezentowała co zrobiono dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem z LGD - Przyjazne Mazowsze, jak przedstawia się aktywność podmiotów z powiatu płońskiego w pozyskiwaniu tych funduszy (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oś 4 Leader).

 DSC0633  DSC0636  DSC0639  DSC0642  DSC0646

 

Podkreśliła, że kwota 11 273 000 zł została przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich w powiecie płońskim. Prezentacja opracowana przez pracowników Biura pokazała przykłady zrealizowanych już projektów i ich kwoty dofinansowania. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że szereg imprez, inicjatyw, remontów obiektów publicznych na terenie powiatu płońskiego zostało dofinansowane przez LGD-Przyjazne Mazowsze.

W imieniu Zarządu i Biura LGD - Przyjazne Mazowsze
Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność