Najnowsze

Wyróżnione

IX Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”

W niedzielę, 21 września 2014 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w IX Jesiennym Jarmarku ,,Od pola do stołu”, który był połączony z XVI Dniem Kukurydzy i Buraka.

We wspólnym namiocie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wraz gminami Sochocin i Załuski prezentowali obszar działania i sztandarowe inicjatywy. Na stoisku gminy Sochocin wyświetlana była technologia produkcji guzika, zaś gmina Załuski promowała jabłka śliwki, efekt tegorocznej pracy sadowników. Rozdawane były materiały promocyjno-informacyjne zarówno Lokalnej Grupy Działania jak i prezentujących się gmin.

Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze pytali mieszkańców o największe problemy i potrzeby w sferze kulturalnej, społecznej , ekonomicznej, w dziedzinie szkolnictwa, infrastruktury, które można rozwiązać korzystając z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Podczas IX Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” po raz kolejny rozstrzygniętych zostało wiele konkursów, między innymi: V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, „Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne”, Agroliga.

Odbyły się także konferencje:

  • Najważniejsze choroby buraka cukrowego, zapobieganie i zwalczanie.
  • Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalczanie.
  • Produkt tradycyjny w aspekcie w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Oferta dla zwiedzających była atrakcyjna i bogata.

Opracowała: Dominika Rutecka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność