Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.

Zapraszamy!

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb a także silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania. Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

Zapraszamy rolników przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 

Miasto Raciąż: 21.10.2014, godz. 16.00, Urząd Miasta, sala konferencyjna

Gmina Płońsk: 23.10.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Załuski: 4.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Naruszewo: 5.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Raciąż: 12.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Joniec: 18.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Dzierzążnia: 20.11.2014 godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Baboszewo: 25.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Nowe Miasto: 27.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Sochocin: 02.12.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

 

Program spotkania:

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty diagnostyczne z udziałem społeczności lokalnej; lokalnych liderów z gmin objętych lokalną strategią rozwoju LGD-PM

16.00 – 16.15 – rejestracja uczestników

16.15 – 16.30 - prezentacja efektów wdrażania LSR na lata 2007-2014 oraz założeń nowego Leadera w ramach PROW 2014 - 2020

16.30 – 17.45 - identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności w wybranych dziedzinach życia obywateli istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ćwiczenia w małych grupach

17.45 – 18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.45 – analiza celów oraz wybór strategii rozwiązania problemów – rekomendacje do nowej LSR na temat wizji, misji, celów oraz adekwatnych przedsięwzięć

 

Organizator: LGD - Przyjazne Mazowsze, przy współpracy Urzędów Gmin

Spotkanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś IV LEADER

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność