Najnowsze

Wyróżnione

Pamięć za Serce

Biblioteka Miejska w Płońsku10 listopada 2014 r. po raz 9. zorganizowała Zaduszki Muzyczne, które odbyły się w kościele św. M.M. Kolbego w Płońsku. Wykonawcami spektaklu słowno-muzycznego byli młodzi artyści ze Szkoły Muzyki i Tańca Nutka oraz grupy teatralne ze szkół płońskich. Widowisko było przypomnieniem tragicznych losów Polaków oraz wspomnieniem osób zasłużonych dla ziemi płońskiej. Na zakończenie jako gość specjalny wystąpiła Anna Bałchan -siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna, prezes stowarzyszenia pomoc dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, laureatka nagrody TOTUS oraz nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

Zaduszki płońskie zatytułowane „Pamięć za Serce” przypominały o osobach ważnych dla ziemi płońskiej. Słowa „Pamięć za Serce” bardzo trafnie odnoszą się do nieobecnej wśród nas, nieodżałowanej Pani Grażyny Opolskiej.– Wicedyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie i jednocześnie Prezes Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

Pan Andrzej Kamasa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie – przedstawił życiorys tej niezwykłej i bardzo cenionej osoby, nowoczesnego menadżera, człowieka oddanego idei samorządności, zaangażowanego w pracę na rzecz doradztwa rolniczego.

                Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze podkreśliła zasługi Grażyny Opolskiej dla regionu. Pani Prezes poprzez pracę społeczną tworzyła warunki do rozwoju ziemi płońskiej, ułatwiła samoorganizację mieszkańców, w sposób wymierny przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Małgorzata Najechalskawspominając dokonania wspaniałej Liderki, wyjątkowej kobiety, nawiązała do Jej wrażliwości, charyzmy i odczytała piękny, ujmujący tekst autorstwa Pani Prezes, wyrażający wyjątkowe umiłowanie wsi, przemijanie, odnoszący się do wartości, które i na wsiach zanikły.

Obydwa wystąpienia były hołdem złożonym Grażynie Opolskiej, podziękowaniem, że danym nam było spotkać na naszej drodze tak wyjątkową kobietę, znakomitą przywódczynię, utalentowaną społeczniczkę, szefową wielkiego serca i jednocześnie Przyjaciółkę.

Miejska Biblioteka w Płońsku w oparciu o zdjęcia z archiwum rodziny, MODR i LGD - Przyjazne Mazowsze przygotowała specjalną prezentację, która towarzyszyła tej chwili wspomnień.

Więcej w Biuletynie LIDER nr 2.

Pobierz przentację w PDF

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność