Najnowsze

Wyróżnione

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Dzierzążnia, 20.11.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • brak ścieżek rowerowych,
 • brak parku dla młodzieży, dzieci i matek (Dzierzążnia, Wierzbica Pańska),
 • brak ekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej,
 • zbyt małe parkingi dla samochodów,
 • brak dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych i innych instytucji,
 • słaba promocja gminy,
 • niski poziom aktywności mieszkańców

Potrzeby społeczności:

 • stworzenie miejsca wypoczynku, spotkań, miejsc kulturalno-rekreacyjnych (spotkania koncertowe, grillowe),
 • budowa wiat przy placu rekreacyjnym, który powinien powstać,
 • ekologiczne źródła ogrzewania,
 • utworzenie inkubatora do przetwarzania wędlin, owoców, warzyw, grzybów,
 • punkt usług krawieckich,
 • punkt wymiany rzeczy używanych „szafa rzeczy używanych”,
 • punkt sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła,
 • utworzenie centrum Vigor - Senior, miejsca spotkań dla mężczyzn (warsztat stolarski, modelarstwo, budowa łodzi), zajęcia integracyjne, wymiana doświadczeń, umiejętności

Zasoby gminy:

 • świetlice wiejskie,
 • zbiornik wodny - Wierzbica Pańska,
 • ludzie aktywni, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego, twórcy rękodzieła (haft, decoupage, serwety),
 • dwór w Cuminie,
 • ścieżka dydaktyczna „Pod Akacjami,
 • zabytkowy kościół w Kucicach

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność