Najnowsze

Wyróżnione

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Baboszewo, 25.11.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • Brak oświetlenia głównych skrzyżowań (ul. Warszawska w Baboszewie, Kiełki)
 • Mała aktywność mieszkańców w tworzeniu życia kulturalnego, brak centrów kulturalnych we wsiach, miejsc na spotkania integracyjne
 • Brak rowów melioracyjnych
 • Starzenie się społeczeństwa i migracja młodzieży
 • Bezpieczeństwo (brak oświetlenia ulicznego, brak znaków drogowych, brak progów zwalniających, brak oznakowania miejscowości, brak bezpiecznego pasa ruchu dla pieszych przy drodze nr 7 )
 • Poprawa infrastruktury ośrodka zdrowia
 • Brak placów zabaw na wsiach, boisk sportowych
 • Zły stan dróg lokalnych niektórych miejscowościach

Potrzeby społeczności:

 • Ścieżki rowerowe
 • Przystań kajakowa na Wkrze (np. w Dziektarzewie)
 • Lodowisko (stadion w Baboszewie)
 • Kluby sportowe dla dzieci, młodzieży (pieniądze dla trenerów)
 • Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem
 • Tworzenie miejsc odpoczynku, rekreacji, spotkań dla osób w różnym wieku
 • Poprawa, zwiększenie bezpieczeństwa (oświetlenie)
 • Rozwój agroturystyk i turystyki, tworzenie miejsc noclegowych, obiektów turystycznych
 • Szkolnictwo zawodowe (kierunki rolnicze)
 • Rewitalizacja zabytków – kościoły, kapliczki, nagrobki, park podworski w Dziektarzewie
 • Tworzenie Inkubatorów przetwórstwa lokalnego
 • Pomoc w utrzymaniu starych pomników przyrody (np. drzewa, aleje), konserwacja , zabezpieczenie
 • Poprawa oznakowania ulic, miejscowości
 • Utworzenie platformy internetowej dla rolników
 • Stworzenie Szlaku Powstańców Styczniowych na terenie Parafii Dziektarzewo i gminy Baboszewo, restauracja dawnego cmentarza Powstańców Styczniowych, wnętrza kaplicy cmentarnej, polichromii autorstwa ucznia Jana Matejki
 • Rozwój życia kulturalnego np. organizacja festynu patriotycznego, wykorzystanie wnętrza kościoła w Dziektarzewie na koncerty przy okazji obchodów Dni Sarbiewskiego
 • Rozwój produktów lokalnych np. „Dziektarzewskiej Katarzynki”

Zasoby gminy:

 • Dobre drogi do tworzenia ścieżek rowerowych
 • Rzeka Wkra
 • Infrastruktura sportowa (orliki, boiska przy szkołach)
 • Obszary leśne : Park Podworski w Dziektarzewie, rezerwat w Dziektarzewie
 • Zabytki (parki, ścieżki, miejsca odpoczynku dla podróżnych)
 • Miejsca poświęcone powstańcom styczniowym

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność