Najnowsze

Wyróżnione

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Załuski, 24.10.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • infrastruktura techniczna - kablowa nie nadaje się do profesjonalnego użytku (dotyczy 7 gmin powiatu), często nie działa Internet co utrudnia pracę,
 • powstanie tras szybkiego ruchu spowoduje wykluczenie lokalnych społeczności z możliwości rozwoju poprzez zagrożenie odcięcia od dróg krajowych (Poczernin, Kroczewo),
 • brak koordynacji decyzji na poziomie lokalnym i krajowym, współpracy powiat - gmina np. problem wywózki śmieci,
 • monopolizacja w dziedzinie usług oczyszczania,
 • brak mieszkań komunalnych.
 • brak dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości (podatki, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 • brak dostępu do szkoleń dla wszystkich zainteresowanych a nie tylko wykluczonych,
 • brak wsparcia dla przedsiębiorców - tanich kredytów, dostępu do informacji, profesjonalnego doradztwa.,
 • wszystkie grunty na terenie gminy są własnością prywatną i jest to ograniczenie dla gminy,
 • brak pomieszczeń, miejsc do spotkań dla organizacji pozarządowych, środków na funkcjonowanie, sprzętu do wydrukowania plakatów, funduszy na wkład własny,
 • niska świadomość społeczna, brak chęci do działania, do współpracy,
 • postrzeganie organizacji przez samorząd - brak zaufania, partnerskich relacji.

Potrzeby społeczności:

 • propagowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami a samorządem, akcentowanie wspólnych korzyści,
 • tworzenie fundamentów prawno organizacyjnych, prognoz rozwojowych, korzystnych planów zagospodarowania,
 • sprawiedliwy system podatkowy,
 • programy aktywizujące i rozwojowe,
 • zbudowanie centrum organizacyjnego dla wszystkich organizacji (LGD),
 • lepszy system informacyjny - tablice na plakaty, maile,
 • tworzenie dobrych programów współpracy,
 • wprowadzanie nowych technologie, Internetu szerokopasmowego,
 • zwiększenia roli konsultacji społecznych,
 • realizacja cyklu szkoleń otwartych dla wszystkich, na poziomie powiatu (w dni wolne); przykładowe tematy: ZUS, podatki, biznes plan, marketing,
 • bieżące wsparcie administracyjno-prawne, pomoc prawnika dla stowarzyszeń,
 • zatrudnienie kompetentnych osób w urzędzie i udzielanie porad (dyżury),
 • lepsza współpraca urzędu z organizacjami i podmiotami o profilu działalności mającym szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Zasoby gminy:

 • park w Kroczewie,
 • naturalne środowisko, krajobraz, ścieżki przyrodnicze,
 • rynek pracy - tania siła robocza,
 • aktywni lokalni liderzy, dużo organizacji społecznych aktywnie działających,
 • duży budynek urzędu gminy do wykorzystania,
 • korzystne położenie, droga nr 7, bliskość lotniska w Modlinie, Warszawy,
 • sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, zasoby leśne, pałac w Zdunowie, restauracje,
 • zagłębie owoców i warzyw.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność