Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkania konsultacyjne

To hasło przewodnie otwartych spotkań konsultacyjnych, na których mieszkańcy wypowiadają się na temat problemów i potrzeb a także zasobów otoczenia, w którym żyją. Odbywają się w październiku, listopadzie i grudniu br. w gminach: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze, razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju dla całego obszaru naszego działania. Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju, wyznaczyć cele i plan działania oraz pozyskać środki na realizację projektów przez mieszkańców. To jakie wyznaczymy sobie cele w lokalnej strategii rozwoju zdecyduje o tym jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Dlatego tak ważny jest udział ludzi z różnych środowisk, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na własne inicjatywy. Zaproszenie skierowaliśmy do rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój miejscowości w których żyją. W październiku odbyły się spotkania w mieście Raciąż i gminie Płońsk. Program warsztatów obejmuje prezentację  założeń nowego Leadera w ramach PROW 2014 – 2020 a następnie, wspólną identyfikację problemów i potrzeb lokalnej społeczności (w wybranych dziedzinach życia, istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców i założeń Leadera)oraz zasoby gminy. Na zakończenie uczestnicy wypełniają ankiety oraz fiszki projektowe, w których sygnalizują swoje pomysły i projekty jakie chcą realizować.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami są jedną z ważniejszych metod diagnozy zasobów i potrzeb społeczności. Są okazją do przekazania własnych spostrzeżeń i oczekiwań a także  nawiązania kontaktów, współpracy i wymiany poglądów. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w spotkaniach byli bardzo aktywni i przekazali nam wiele cennych danych.  Zależy namby wskazać właściwe i kluczowe problemy, którym należy wyjść naprzeciw oraz określić obszary z potencjałem rozwoju, które wyznaczą adekwatny zakres i kierunki naszej strategii. Mamy nadzieję, że dzięki wywiadom indywidualnym i grupowym z przedstawicielami różnych sektorów oraz wykorzystaniu różnorodnych materiałów źródłowych zdobędziemy szersze informacje.

Szczegółowe relacje ze spotkań w poszczególnych gminach będą w zakładce LEADER 2014-2020, na stronie internetowej www.lgdpm.pl

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność