Najnowsze

Wyróżnione

Gmina Raciąż spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Raciąż

12 listopada 2014r, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Raciążu

 

W spotkaniu udział wzięły 52 osoby: głównie rolnicy, samorządowcy (pracownicy Urzędu Gminy i radni gminy), przedsiębiorcy i przedstawiciele nieformalnych grup.

 

Problemy występujące w gminie zasygnalizowane przez uczestników:

- brak chodników i ścieżek rowerowych,

- za mało wytyczonych tras rowerowych,

- brak oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i emerytów,

- brak warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,

- brak psychologa i bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach,

- brak oświetlenia ulicznego we wsiach,

- brak miejsc wspólnego wypoczynku dla całych rodzin,

- brak nowych miejsc pracy,

- brak promocji Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka – Raciąż,

- za mała sieć gminnej kanalizacji,

- za mało ogólnodostępnych miejsc spotkań,

- przestarzałe pracownie komputerowe.

 

Potrzeby zgłoszone przez uczestników:

- budowa chodnikówi ścieżek rowerowych,

- wytyczenie i oznakowanietras rowerowych,

- miasteczko rowerowe, które spełniałoby cele edukacyjnew zakresie bezpieczeństwa na drogach,

- budowa lub modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego dla całych rodzin oraz miejsc ze specjalną ofertą animacyjną dla młodzieży,

-budowa boisk wielofunkcyjnych (również do siatkówki i koszykówki) oraz modernizacja istniejących boisk,

- zatrudnienie stomatologów i psychologów w szkołach,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- założenie i utrzymywanie ogrzewania w remizie w Koziebrodach oraz budowa miejsca ćwiczeń dla strażaków, m.in. zewnętrznej siłowni,

- wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych,

- promocja zasobów przyrodniczych gminy i edukacja w tym zakresie.

 

Zasoby wskazane przez uczestników:

- czyste środowisko,

- zdolna, dobrze wychowana młodzież,

- zabytki i ciekawe miejsca: zespół kurhanów, cmentarz z okresu I wojny światowej z tzw. Piramidą, kościoły w Koziebrodach, Uniecku, Krajkowie i Gralewie, sieć okopów z czasów I wojny światowej, mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu w Uniecku,

-park dawnych maszyn i urzadzeń rolniczych,

- gospodarstwo agroturystyczne Sielanka z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Pólka Raciąż,

- kompleksy leśne,

- rzeki: Raciążnica, Rokitnica, Potok Zadębie, Dobrzyca i Karsówka,

- ciekawostką są tzw. Łowiczaki w Krajkowie – rodziny z Łowicza, które tu się osiedliły i nadal kultywują tradycje łowickie,

- historia i tradycja w gminie łączy się z rodzinami: de Thun, Bojanowskich, Dramińskich, Łaskich, Szczepańskich, Mączewskich i Giszczak,

- nowoczesne gospodarstwa sadownicze,

- dobrze rozwinięta produkcja zwierzęca i roślinna,

- wyremontowane szkoły,

- dobra baza medyczna (są obiekty, ale brak zagospodarowania)

- dobrze utrzymane strażnice,

-plan budowy zbiornika retencyjnego (na tę chwilę jest teren i dokumentacja wraz z planem).

Opracowała: Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność