Najnowsze

Wyróżnione

Gmina Joniec spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Joniec

18 listopada 2014r, Urząd Gminy w Jońcu

 

W spotkaniu wzięło udział 13 osób, w większości samorządowcy, ale także i rolnicy oraz przedsiębiorcy (firmy turystyczne).

 

Problemy w gminie zauważone przez grupę:

- brak, tzw. infrastruktury wiejskiej (gminnej kanalizacji i wodociągu, oświetlenia ulicznego, dróg bitumicznych, przydomowych oczyszczalni),

- brak miejsc spędzania czasu wolnego dla młodzieży (świetlice, kluby),

- brak animatorów czasu wolnego,

- brak dostępu do internetu (problemy z zasięgiem i szybkością),

- brak oznakowania infrastruktury turystycznej,

- brak cyklicznych imprez kulturalnych,

- brak miejsca na świeżym powietrzu, gdzie organizowane by były imprezy kulturalne,

- brak ogólnopolskiej imprezy turystycznej,

- brak wiedzy na temat dotacji dla indywidualnych gospodarstw w zakresie energii odnawialnej,

- brak środków na wkład własny przy staraniu się o dotacje.

 

Potrzeby zgłoszone przez grupę:

- wykonanie kanalizacji gminnej, oświetlenia, oczyszczalni i budowa dróg, co łączy się z poprawą infrastruktury wiejskiej,

-opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej,

- poprawa infrastruktury turystycznej,

- wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych,

- organizacja cyklicznych imprez turystycznych i kulturalnych oraz kina na świeżym powietrzu,

- budowa i modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego,

- budowa terenu spacerowego wraz z plażą,

- budowa skate-parku i zewnętrznej siłowni,

-pomoc w rozwoju i promocji produktów lokalnych i przetwórstwa rolnego oraz w przekwalifikowywaniu się rolników,

-dostęp do bezpłatnego internetu wraz z komputerami dla osób mniej zamożnych,

- wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

- animacja seniorów,

- wyłonienie lokalnych liderów i animatorów,

- stworzenie platformy informacji i sieci komunikacji w gminie.

 

Zasoby, którymi dysponuje gmina wskazane przez grupę:

- duży potencjał turystyczny,

- rzeka Wkra - przyjazna rekreacji,

- lasy,

- zabytki sakralne – kościoły we Wronie, Królewie i Jońcu, trzy mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku i legendy z nimi związane,

- tablica na dzwonnicy w Jońcu do nauki czytania i liczenia ufundowana przez biskupa Poniatowskiego,

- legendy związane z królem Janem III Sobieskim, od którego pochodzą nazwy miejscowości,

- stare rody szlacheckie, których historia mogłaby posłużyć do zaprojektowania herbu gminy,

- wiele działek rekreacyjnych, które zasiedlają znani aktorzy i inni artyści,

- poeta Grzegorz Bukała, który mógłby być potencjalnym animatorem i liderem lokalnej społeczności,

- lokalni twórcy, m.in.: poeta Ryszard Tarwacki, tkaczka, inni poeci.

- zbiór poezji i pieśni wraz z nutami z okresu od powstania listopadowego do styczniowego, którego właścicielem jestprzedsiębiorca Henryk Lewandowski,

- mini skansen w Królewie,

- znakomita Młodzieżowa Orkiestra Dęta, którą prowadzi wspaniały i sprawdzony animator kultury i sportu Cezary Celjan,

-dobrze prosperujące firmy turystyczne i gospodarstwa w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i owoców miękkich, gospodarstwa produkujące miód i wyroby pszczelarskie, firmy remontowo-budowlane,

- powoli rozwijająca się agroturystyka,

- działki rekreacyjne na sprzedaż,

- dobrze funkcjonującywtórny i pierwotny rynek sprzedaży działek,

- gościnni mieszkańcy.

Opracowała : Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność