Najnowsze

Wyróżnione

Gimna Nowe Miasto spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Nowe Miasto

27.11.2014r, Urząd Gminy w Nowym Mieście

 

Ilość uczestników: 10 osób

W spotkaniu wzięli udział: pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Mieście, radni, rolnicy, przedstawiciele grupnieformalnych – koła wędkarskiego, brydżowego, łowieckiego.

Problemy występujące w gminie zdefiniowane przez grupę:

- brak pracy, brak zakładów pracy,

- brak chodników,

- brak oświetlenia w małych miejscowościach,

- nadmiar dzików, które niszczą uprawy,

- brak kanalizacji,

- brak oczyszczonych rowów melioracyjnych,

- zaśmiecone lasy,

- brak infrastruktury turystycznej przy zalewie w Nowym Mieście: ścieżek i tras rowerowych, pola kempingowego, oświetlonej ścieżki wokół zalewu, wypożyczalni sprzętu wodnego, plaży, mola, zjeżdżalni wodnej,

- brak ogólnodostępnej komunikacji do większych aglomeracji,

- przestarzała tama na zalewie,

- brak możliwości połowu ryb na stawach w Gościminie Wielkim,

- brak stadionu sportowego,

- za mało świetlic i placów zabaw,

- za mało boisk na wsiach,

- brak ścieżki dydaktycznej nad zalewem dot. flory i fauny tam występującej,

- przestarzała linia energetyczna, częste awarie prądu.

 

Potrzeby gminy zdefiniowane przez grupę:

- stworzenie infrastruktury turystycznej, która przyczyni się do rozwoju turystyki nad zalewem w Nowym Mieście: ścieżek i tras rowerowych, pola kempingowego, oświetlonej ścieżki wokół zalewu, wypożyczalni sprzętu wodnego, plaży, mola, zjeżdżalni wodnej, itp.

- dostęp do internetu wraz ze sprzętem komputerowym, zestawy domowe, np. dla kobiet 50+,

- więcej parkingów w Nowym Mieście,

- budowa oświetlenia i chodników w mniejszych miejscowościach,

- oczyszczenie rowów melioracyjnych,

- oczyszczenie i pogłębienie zalewu oraz stawów w Gościminie Wielkim,

- budowa lub modernizacja świetlic wiejskich,

- otwarcie większych zakładów pracy zatrudniających powyżej 10 osób,

- budowa stadionu sportowego i boisk sportowych w mniejszych miejscowościach,

- budowa mostów: na rzece Turka w miejscowościach Zakobiel i Tomaszewo oraz na rzece Sona we wsi Grabie,

- odnowienie wiejskich kapliczek i przydrożnych krzyży,

- stworzenie sprawnej komunikacji samochodowej i kolejowej do Warszawy,

- opracowanie i budowa ścieżki dydaktycznej wokół zalewu.

 

Zasoby, którymi dysponuje gmina według grupy:

- zalew, lasy, czyste powietrze,

- 600 letni dąb Piast w Miszewie Wielkim,

- 2 ha ziemido zagospodarowania, której właścicielem jest wspólnota w Gościminie Wielkim,

- zabytki sakralne: kościół i dzwonnica w Nowym Mieście, wiele figurek i kapliczek przydrożnych, pozostałości cmentarza żydowskiego,

- park podworski w Gościminie, dworek i park w Modzelach, dworek w Miszewie B,

- Nadwkrzański  Obszar Chronionego Krajobrazu,

- dobrze prosperujące gospodarstwa agroturystyczne: stajnia Koziołek, Bardoniówka z mini zoo, Lasockowo Dębiny,

- hodowla danieli w Kubicach,

- dobrze prosperujące gospodarstwa z zakresu hodowli zwierząt,

- duża ilość gospodarstw na terenie gminy zajmujących się produkcją roślinną,

- duża ilość firm usługowych z branży budowlanej, wykończeniowej, transportowej, fryzjerskiej,

- dobrze prosperujący handel,

- działki rekreacyjne nad zalewem, których właścicielami są znane osoby ze świata sportu i kultury,

- legendy związanych z Napoleonem i królem Janem III Sobieskim,

- prężnie działające: klub sportowy Sona, koło gospodyń wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, zespół wokalny „Warto żyć”, koło łowieckie, brydżowe, wędkarskie, chór kościelny, Ochotnicza Straż Pożarna,

- park z atrakcjami dla dzieci Mamutowo,

- rzeka Sona.

 

Opracowała: Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność