Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Komputer bez tajemnic” realizowanym w partnerstwie przez ATForum Damian Dmuchowski  orazPolską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 180 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 50 rok życia w okresie od 10.2014 do 06.2015

Cele projektu realizowane są poprzez przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i znajomości programów komputerowych na poziomie ECDL Profil Base (podstawowym) lub ECDL Core (rozszerzonym) zakończonych egzaminem.

 

Projekt jest adresowany do 152 osób w wieku 50-64 lata i 28 osób w wieku powyżej 65 roku życia, spełniających łącznie następujące warunki:

a) mają miejsce pracy, nauki, zamieszkania w rozumieniu KC, na terenie woj. mazowieckiego mieszkańców

b) deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT

c) nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

 

Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny (koszt ewentualnego dojazdu pokrywają Uczestnicy Projektu).

Adres strony internetowej Projektu: www.komputerbeztajemnic.pl

 

Zapraszamy się do zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Pobierz Regulamin

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność