Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe”

W dniu 19 grudnia 2011 roku w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się szkolenie pt. „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych i ich prowadzeniem na starcie.

W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób z czego większość założyła bądź planuje założenie stowarzyszenia. Prowadzący Tomasz Kraskowski i Elżbieta Michalak z Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie podzielili się swoja wiedzą na temat podstaw prawnych funkcjonowania stowarzyszeń w szczególności koncentrując się na ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawie o stowarzyszeniach, przedstawili niezbędne do rejestracji formularze, informowali gdzie można pozyskiwać środki na działalność organizacji.
Wszystkie omawiane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Szkolenie przybrało formę rozmowy, podczas której wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy mieli okazję skosztować specjału Restauracji Hotelu MODR. Żurek i pierogi z mięsem to produkt lokalny, za który restauracja otrzymała nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki regionów 2011. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Reakcja zwrotna uczestników szkolenia była bardzo pozytywna. Otrzymywaliśmy informacje o dobrze dobranej tematyce szkolenia oraz chęci uczestnictwa w podobnych spotkaniach.

Opracowanie: Magdalena Gołębiowska-Jarosiewicz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność