Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §19 i 20 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z realizowanych działań.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku). W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Przypominamy, że potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz opłata składek członkowskich. Uprzejmie Państwa prosimy o udział w Zebraniu oraz o regulowanie składek członkowskich. Wszystkim tym spośród Państwa, którzy już dokonali wpłat serdecznie dziękujemy.

W czerwcu br. kończymy realizację zadań w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i na początku okresu przejściowego nie będziemy mieli środków na funkcjonowanie biura. W tym czasie będziemy intensywnie pracowali nad opracowaniem nowej strategii i wniosku na wybór lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w ramach nowego PROW w celu pozyskania funduszy dla mieszkańców naszego obszaru.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność