Najnowsze

Wyróżnione

Startuje Konkurs „FIO Mazowsze Lokalnie” 2015

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Ambasadorem konkursu w powiecie płońskim jest LGD - Przyjazne Mazowsze

 

plakat mazowszelokalnie 2015To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Szacunkowo zostaje przyznanych około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań i młodych podmiotów sektora pozarządowego, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego.– W programie FIO Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami. -mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. - Decydując się na wsparcie(nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe.  – dodaje.

 

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych

Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – Konkurs Rozwój Organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, w ramach Konkursu Inicjatywy Oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

– Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych– mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy.– Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać – dodaje.

Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

W fiszce wniosku Konkursu wspierającego rozwój podmiotów III sektora organizacje będą musiały przedstawić skrócony plan strategii działań, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. W przypadku Konkursu Inicjatywy Oddolne procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed Komisją Konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoją społeczność lokalną. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIOMazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

W zakładce Konkursy: http://mazowszelokalnie.pl/konkursy/ znajdą Państwo informacje o dwóch Konkursach w ramach FIO ML, osobno o Konkursie Inicjatywy Oddolne, osobno o Konkursie Rozwój Organizacji. W zakładce Do pobrania: http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/ są dokumenty aplikacyjne.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność