Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie z przedsiębiorcamiw Jońcu w dniu 10.03.2015

Problemy:

wskazano na przepisy prawne i procedury, które  blokują wykorzystanie środków unijnych, sprzedaż lokalnych produktów, słabą infrastrukturę turystyczną, brak chodników,  brak informacji i promocji turystycznej w gminach, częste kontrole, problemy administracyjne (np. czas oczekiwania w Urzędzie Skarbowym)

Przewagi konkurencyjne:  

zidentyfikowano produkty lokalne takie jak pagaje, len, oliwa (pod Nowym Miastem), jabłka, wędliny, ogórki kiszone, kuchnia polowa

Zgłaszane pomysły:

- wypracowanie wspólnej marki dla produktów  i przetworów z obszaru pod nazwą  „Przyjazne Mazowsze” ,  sprzedaż i promocja produktów na targach

- rozwój turystyki wodnej, rozbudowa przez gminy infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej (np. park linowy, siłownie, szlaki rowerowe, podesty i inne ( tzw.  „wsad dla przedsiębiorców”)

- produkcja biopaliw

Podsumowanie i wnioski ze spotkania:

wypracowanie zintegrowanej oferty turystycznej, wspólne inwestycje gmin przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych

Opracowała: Danuta Kucińska 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność