Najnowsze

Wyróżnione

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jest ambasadorem  konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 19 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR o/Poświętne LGD zorganizowała spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców powiatu płońskiego, podczas którego przedstawiono założenia tego konkursu. Pani Danuta Kucińska, kierownik biura LGD – Przyjazne Mazowsze, omówiła najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków.  Na zakończenie uczestnicy zadawali wiele pytań prowadzącej przez co spotkanie przybrało formę rozmowy, w której można było wymienić się pomysłami na projekty.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie realizowany jest w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” i stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Operatorem mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wybrane zostało partnerstwo: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Konkurs podzielony został na dwie ścieżki:

Inicjatywy oddolne - projekty realizowane przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

Rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji – fundacji, stowarzyszeń, w tym również klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną projektu.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie pięć miesięcy, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2015 r.

Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 zł do 5.000 zł na jeden projekt.

Terminy naborów wniosków:

Inicjatywy oddolne:  16 marca - 30 marca 2015 r.

Rozwój organizacji pozarządowej: 13 kwietnia 4 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz  generator wniosków dostępne są na stronie www.mazowszelokalnie.pl  

Opracowanie  i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

Źródło: www.mazowszelokalnie.pl

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność