Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

24.03.2015r. o godz. 10:00, w świetlicy w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście ul. Zielony Rynek 30, odbyło sięspotkanie konsultacyjne pt. „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Gminnych Centrów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

No images found.

Cel konsultacji to identyfikacja problemów i potrzeb w zakresie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż oraz Załuski. LGD - Przyjazne Mazowsze jest zainteresowana wypracowaniem możliwych obszarów współdziałania w tym  zakresie oraz założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki współpracy będziemy mogli wyznaczyć cele i plan działania, a także zakres zadań na rzecz wspierania osób poszukujących pracy oraz tworzenia dodatkowych źródeł dochodów na wsiach.  

Opracowanie: Danuta Kucińska

Zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność