Najnowsze

Wyróżnione

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty konsultacyjne (grupy fokusowe) dla grup branżowych

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty konsultacyjne (grupy fokusowe) dla grup branżowych z gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.                                                                     

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których uczestnicy wypowiadają się na temat problemów i potrzeb, silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz zgłaszają pomysły na inicjatywy. Spotkania służą wypracowaniu założeń do nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania.Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

W ubiegłym roku (od października do grudnia) odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne  dla mieszkańców we wszystkich gminach. W tym roku (od marca do maja) organizujemy spotkania w małych grupach branżowych; zapraszamy rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO),kół gospodyń wiejskich (KGW), ochotniczych straży pożarnych (OSP), młodzieży, klubów sportowych, osób 50+,gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS), Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR O/Poświętne). Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju, wypracować założenia do nowej lokalnej strategii rozwoju.  Następnie,  na późniejszych, otwartych  spotkaniach, wyznaczymy cele, przedsięwzięcia i plan działania by  pozyskać środki na realizację projektów przez mieszkańców. To jakie wyznaczymy sobie cele w lokalnej strategii rozwoju zdecyduje o tym jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Program warsztatów z wybranymi grupami docelowymi (grupy fokusowe) obejmuje wspólną identyfikację problemów, potrzeb i pomysłów na projekty, istotnych z punktu widzenia poszczególnych grup branżowych oraz założeń Leadera.

Relacje ze spotkań zamieszczamy w zakładce LEADER 2014-2020, na stronie internetowej www.lgdpm.pl

Opracowała: Danuta Kucińska

 

                                            Terminy spotkań (grupy fokusowe)

marzec

10.03.2015 r. UG Joniec  - przedsiębiorcy z gmin: Joniec, Nowe Miasto, Sochocin, Załuski, Naruszewo (16.00 - 18.30)

12.03.2015 r. UG Naruszewo -  rolnicy ze wszystkich gmin, nasi beneficjenci, (godz. 16.00 - 18.30)

24.03.2015 r. Świetlica przy Wiejskim Ośrodku Kultury Nowe Miasto - przedstawiciele GOPS, MOPS, PUP, MODR  O/Poświętne - (10.00 do 12.30)

26.03.2015 r. UG Płońsk - przedsiębiorcy z gmin: Baboszewo, Raciąż miasto i gmina, Dzierzążnia, Płońsk - (16.00 - 18.30)  

kwiecień

14.04.2015 r. świetlica wiejska w Kraśniewie (Gmina Raciąż) - KGW, NGO, OSP - (10.00 - 12.30)

16.04.2015 r. świetlica w Szczytnie (Gmina Załuski) - KGW, NGO, OSP- (16.00 - 18.30)

Maj

04.05.2015 r. Centrum Edukacyjno-Konferencyjne  MODR  O/Poświętne w Płońsku- przedstawiciele samorządu - (13.00 - do15.30)

05.05.2015 r. UG Sochocin - młodzież, kluby sportowe - (16.00 - 18.30)

12.05.2015 r. UG Płońsk - członkowie stowarzyszenia - (16.00 - 18.30)

21.05.2015 r. UG Dzierzążnia - osoby 50+  (16.00 - do 18.30)

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność