Najnowsze

Wyróżnione

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zachęcamy do udziału w tej inicjatywie i promowania jej w swoim środowisku.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się z naszą planetą i w jakim stanie przekażemy ją następnym pokoleniom.  Dla bezpieczeństwa własnego oraz przyszłych pokoleń, musimy zadbać o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Należy dążyć do stworzenia takiego modelu rozwoju gospodarczego, który zapewni wszystkim możliwość lepszego życia, bez niszczenia środowiska naturalnego.

Od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających wdrażanie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 

Przedsięwzięcie jest skierowane do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Swoje pomysły mogą rejestrować m.in. agencje rządowe i samorządy, ośrodki badawcze, instytucje edukacyjne, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz obywatele, których inicjatywy promują zasady zrównoważonego rozwoju.

 Aby wziąć udział w projekcie, należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju.

Należy zarejestrować pomysł na europejskiej platformie  http://www.esdw.eu , a następnie zorganizować i wypromować inicjatywę od 30 maja do 5 czerwca br.

 Udział w projekcie to przede wszystkim możliwość współuczestnictwa w promowaniu zachowań opartych na zrównoważonym rozwoju w Europie. Jest to również szansa na nawiązanie kontaktów, czerpanie inspiracji oraz odnajdywanie rozwiązań, które w przyszłości mogą zaowocować usprawnieniami w wielu aspektach życia obywateli.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność