Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie fokusowe, 26 marca 2015r, Urząd Gminy w Płońsku

Uczestnicy: przedsiębiorcy z gminy Baboszewo, Płońsk, Naruszewo.

Problemy: dużą uwagę zwrócono na brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi, brak pomocy ze strony państwa, aby młodzi ludzie mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą, a co za tym idzie brak wiary w pozytywny efekt swoich działań, brak organizacji praktyk zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców, zbyt duże obciążenia systemowe przedsiębiorców (ZUS, podatki), brak szacunku dla przedsiębiorców w urzędach – ogólnie państwo jest nieprzyjazne dla przedsiębiorców.

Potrzeby: państwo powinno wspierać finansowo młodych i przedsiębiorczych, ponadto ważne jest ujednolicenie trybu załatwiania spraw w urzędach w poszczególnych gminach, zmiana mentalności urzędników (powinni służyć pomocą), uproszczenie przepisów, zniesienie biurokracji (zamiast zaświadczeń – oświadczenia), dofinansowanie do tworzenia i utrzymania miejsc pracy, preferencyjne pożyczki dla początkujących przedsiębiorców na kapitał początkowy (najlepiej, żeby był umarzany), doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania (ogólnie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości), potrzeba wsparcia przedsiębiorców przez samorządy, potrzeba współpracy pomiędzy sektorami w gminach, potrzeba kompatybilności przepisów prawa dla działalności gospodarczej.

Przewagi konkurencyjne: dobrze wykształcona, zdolna młodzież, dobrej jakości produkt i usługi (produkty mleczne, owoce miękkie), czyste środowisko naturalne, ekologiczna, naturalna produkcja spożywcza, konkurencyjne ceny usług, dobra lokalizacja komunikacyjna (drogi NR 7 i Nr 10).

Pomysł: cykliczna, ogólnopolska impreza rekreacyjno-kulturalna.

Podsumowanie: przedsiębiorcy oczekują wsparcia i kompetentnej pomocy od samorządów, bez biurokracji i zbędnej „papirologii” – uproszczonych wniosków, prefinansowania, skrócenia czasu oceniania wniosków o dofinansowanie, a także potrzebują organizacji doradczej, która świadczyłaby kompleksową informację w zakresie zmian przepisów, dofinansowań, ulg, pomocy dla przedsiębiorców, itp.  

Opracowała: Anna Goliasz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność