Najnowsze

Wyróżnione

SPOTKANIE FOKUSOWE, 5 MAJA 2015 R., Urząd Gminy Sochocin

Grupa docelowa – młodzież, absolwenci szkół, osoby studiujące, poszukujące pracy, planujące lub prowadzące działalność gospodarczą.

Celem tego spotkania była identyfikacja problemów i potrzeb a także zasobów naszego obszaru,ważnych z punktu widzenia młodych ludzi

Problemy: migracja młodych ludzi do dużych miast i za granicę, brak pracy – młodzi dojeżdżają do pracy do dużych miast , niechęć do inwestorów zewnętrznych, brak miejsca rekreacji przy terenach nad Wkrą, miejsc rozrywki, obiektów sportowych, placów zabaw, brak tablic informacyjnych, brak dróg utwardzonych (80% to drogi gruntowe), brak miejsc spotkań dla młodych matek

Potrzeby: tworzenie miejsc pracy (wypożyczanie pokoi, agroturystyka), nauka jazdy konnej, promowanie lokalnych wytwórców (np. na jarmarkach), dla dzieci zabawa i nauka gry w piłkę – grupy futbolowe, zajęcia dla dziewczynek (tańce, teatr), zajęcia dla emerytów, klub Rodziców np. w GOK, wsparcie finansowe i promocja rękodzieła, agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Wspieranie sprzedaży płodów rolnych oraz mleka przez okolicznych rolników na targu.

Zasoby: aktywna społeczność, lokalni wytwórcy, przedsiębiorcy – firmy kajakowe, unikalna historia – Izba Guzika, walory przyrodnicze – rzeka Wkra i lasy, bliskość dużych miast – Warszawa, Ciechanów, lądowisko dla samolotów w Milewie, hotel BoniFaCio (5 gwiazdek), kapela folkowa, orkiestra dęta – strażacka z tradycjami, klub sportowy Wkra (piłka nożna i tenis stołowy), góra Napoleona z legendą, szlak – wędrówki wojsk napoleońskich), wytyczone trasy w lesie w Kucharach, „biała góra” w Podsmardzewie, gospodarstwo agroturystyczne  Leśniczówka Paryż w Rzach, aleja lipowa w Kucharach – tradycja malowania lip na biało, Sanktuarium w Smardzewie, usportowiona młodzież – sukcesy na skalę krajową , dobre warunki do życia, przyroda, spokój,  Mleko WKRA – z lokalnej mleczarni.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność