Najnowsze

Wyróżnione

Konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w Glinojecku

9 maja 2012 roku w Glinojecku po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej  z terenu północnego Mazowsza. Pomysłodawczynią konkursu była Małgorzata Iwańska pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku. Organizatorami konkursy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku  oraz Miasto i Gmina Glinojeck. 

Konkurs objęty był patronatem:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
- Starosty Powiatu Ciechanowskiego
- oraz Posła do Parlamentu Europejskiego – Jarosława Kalinowskiego

Partnerami konkursu byli:
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Agencja Rynku Rolnego,
- Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
- Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”,
- Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku,
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego
- Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku,
- Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej,
- Mazowiecka Izba Rolnicza
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
- Mazowieckie Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Kulturoznawstwa
- Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku
- Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie prowadzony przez Fundację Rozwoju Demokracji   Lokalnej Centrum Mazowsze
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew”
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze,  
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej,
- Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

Sponsorami Konkursu byli:
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
- Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
- Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska

Większość partnerów i sponsorów podczas imprezy wystawiło swoje stoiska promocyjno-reklamowe.
Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku Pan Wojciech Bruździński., Pan Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Waldemar Godlewski oraz Pan Starosta Powiatu Ciechanowskiego Sławomir Morawski. Mieliśmy również zaszczyt gościć podczas konkursu Panią Elżbietę Szymanik z-ca Dyrektora ds. POKL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych, Małgorzatę Kołakowską w-ce prezes BS w Ciechanowie oraz Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Pana Andrzeja Różyckiego.  Na konkurs zgłosiło się 64 uczestników z 34 placówek oświatowych z terenu północnego Mazowsza. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział i drobne gadżety.  Organizatorzy dzięki wsparciu partnerów oraz sponsorów mogli nagrodzić aż 13 uczestników konkursu nagrodami rzeczowymi. Sponsorem wyjazdu do Brukseli był Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jarosław Kalinowski. Nagrody pieniężne ufundował Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. II nagrodę ufundował Zarząd  Powiatu Ciechanowskiego. Pozostałe Nagrody ufundowali: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie, Mazowiecka Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa działania Równiny Wołomińskiej,  Pfeifer & Langen Glinojeck S.A., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Orzyc –Narew”, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej.

Laureat I miejsca Mariusz Szczepek z Zespołu Szkół Nr 2 im. L.Rutkowskiego w Płońsku wyjedzie wraz z opiekunem do Brukseli, otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł oraz plecak turystyczny, puchar  i gadżety. Laureat II miejsca Marcin Pychewicz z Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Gzach  otrzymał rower i nagrodę pieniężna w wysokości 500 zł, puchar oraz gadżety. Laureat III miejsca Jarosław Roman
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie otrzymał aparat fotograficzny, nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, puchar  i gadżety. Laureaci od IV miejsca do X otrzymali nagrody rzeczowe, nagrodę pieniężną wysokości 100 zł oraz gadżety. Pozostałe miejsca trzy otrzymały nagrody rzeczowe i gadżety. Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku na drugą edycję konkursu wiedzy o rozszerzonym zasięgu terytorialnym .

Laureaci I Konkursu Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej UE
1. Mariusz Szczepek – Zespół Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
2. Marcin Pychewicz – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
3. Jarosław Roman – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
4. Mariusz Wóltański - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  J. Dziubińskiej w Golądkowie
5. Adam Kowalski- Gminny Zespół Szkół – Gimnazjum w Regiminie
6. Wojciech Słomczyński – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
7. Michał Grzelak – Publiczne Gimnazjum w zespole Szkól w Łęgu Probostwie
8. Mateusz Bieniek – Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku
9. Paweł Żbikowski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sońsku
10. Adam Olkowski – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonce
11. Albert Camlet – Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rzekuniu
12. Ilona Boniakowska - Gminny Zespół Szkół – Gimnazjum w Regiminie
13. Marcin Stachowicz- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowcu Kościelnym

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność