Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 19 i 20  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków  w celu wyboru członków Rady Decyzyjnej  oraz uchwalenia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 22 grudnia o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku).

W przypadku braku wymaganej obecności większości członków Stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w tym samym dniu i miejscu.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, dostępny będzie w biurze LGD od 18.12.2015 r.

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 22 grudnia 2015 roku

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

 4. Przyjęcie porządku Zebrania.

 5. Wybór członków Rady Decyzyjnej

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Decyzyjnej.

 7. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu LSR oraz kryteriów wyboru projektu

 8. Przedstawienie propozycji Regulaminu Rady Decyzyjnej

 9. Przedstawienie propozycji Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 10. Dyskusja

 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, Regulaminu rady Decyzyjnej oraz Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

 

Liczymy na Państwa niezawodne przybycie.

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność