Najnowsze

Wyróżnione

Rusza nabór wniosków z PROW na lata 2014-2020

Lokalne grupy działania złożyły wnioski o przyznanie pomocy  na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Teraz  wnioski te i strategie rozwoju poddawane są ocenie. Prawdopodobnie proces ten zakończy się w maju 2016 r. LGD-y wybrane do realizacji swoich Strategii podpiszą umowy  i latem rozpoczną kampanie informacyjne, aby zachęcić mieszkańców swojego obszaru do opracowania projektów zgodnych z tymi dokumentami.

Zgodność projektu  z założeniami  Lokalnej Strategii Rozwoju danej grupy to podstawowy warunek ubiegania się o środki w ramach inicjatywy LEADER z PROW na lata 2014-2020.Nim jednak ruszą nabory ogłaszane przez lokalne grupy działania proponujemy zapoznać się z terminami naborów  wniosków skierowanych do rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata  obejmuje bardzo wiele działań część z nich rząd już uruchomił kolejne za chwile ruszą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi Ryszard Zarudzki na konferencji prasowej w styczniu br. przedstawił prezentację z harmonogramem naborów wniosków  dla rolników.  W załączeniu harmonogram kolejnych działań wsparcia rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

 Pobierz prezentację

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność