Najnowsze

Wyróżnione

Środki dostępne dla mazowieckich LGD-ów w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Samorząd Województwa Mazowieckiego, w połowie marca br. poinformował że został ustalony limit dostępnych środków w ramach konkursu  na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. wartość dostępnych środków na poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 wynosi 80 292 394,71 (EUR) - są to środki na realizację Strategii, na projekty współpracy i na koszty bieżące i aktywizacje dla LGD-ów . Natomiast limit na poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 65 727 354,31 (EUR), ( środki na LSR i projekty współpracy) co stanowi 93,05% zapotrzebowania w województwie mazowieckim.

W przypadku województwa mazowieckiego kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, a wybór LSR dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia jedynie na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.

 

Wyniki konkursu poznamy pod koniec maja 2016 r.

 Źródło: http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/informacja_o_wysokosci_dostepnych.html

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność