Najnowsze

Wyróżnione

PODZIĘKOWANIE

LGD - Przyjazne Mazowsze dnia 11.04.2016 r. została wybrana Zarząd Województwa Mazowieckiego do realizacji Strategii w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność


Tym samym nasze stowarzyszenie spełniło oczekiwania mieszkańców gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Raciąż Miasto, Sochocin, Załuski. Odnieśliśmy pełny sukces. Na dofinansowanie projektów realizowanych na naszym obszarze przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego otrzymamy 8 000 000 zł w ramach inicjatywy Leader z PROW na lata 2014 -2020.

 

W tej szczęśliwej chwili kieruję podziękowania do wszystkich, którzy pomagali w opracowaniu Strategii dla LGD - Przyjazne Mazowsze. Z całego serca dziękuję:

  • Mieszkańcom naszego obszaru, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach, debatach, wypełniali ankiety, pisali fiszki projektowe, wskazywali oczekiwane przez nich kierunki zmian;

  • Włodarzom oraz pracownikom gmin za współpracę, pomoc przy realizacji szkoleń, konkretne propozycje projektów do realizacji w tej perspektywie,

  • Członkom Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze za wypracowanie założeń Strategii, opinie w sprawach kluczowych dla LSR oraz zatwierdzenie ostatecznego kształtu dokumentów aplikacyjnych;

  • Ekspertom za przygotowanie danych statystycznych do LSR, pomoc merytoryczną (wielogodzinne, konstruktywne dyskusje, zaangażowanie);

  • Zastępcom prezesa za udział w procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju;

  • Pracownicom stowarzyszenia. Ich dziełem są dziesiątki spotkań konsultacyjnych i warsztatów, zebrane i uporządkowane informacje o potrzebach mieszkańców obszarów wiejskich, współpraca przy analizach i diagnozach, rozdziały Lokalnej Strategii Rozwoju, poprawny Wniosek na wybór lokalnej grupy działania do realizacji RLKS i dołączenie mnóstwa załączników.

Za tym sukcesem kryją się czasochłonne prace nad kształtem LSR, wielogodzinne spotkania Zespołu pracującego nad LSR, liczne opracowania i wiele technicznych działań. Była to ciężka praca, trwająca wiele miesięcy, wymagająca dużego wysiłku, doskonalenia wiedzy merytorycznej, poznania nowych uregulowań prawnych i wypracowania nowych procedur. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Strategia odpowiadała na realne potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Mamy wspólny sukces!

Gratuluję i bardzo dziękuję

 

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność