Najnowsze

Wyróżnione

LGD-Przyjazne Mazowsze otrzyma dofinansowanie na 2 projekty!

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci  Obszarów Wiejskich  zatwierdziła Plan Operacyjny KSOW na rok 2016. Dzięki temu Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego  przystąpi do podpisywania  umów z na realizację  operacji zakwalifikowanych do Planu Operacyjnego na lata 2016 -2017 KSOW dla naszego województwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił Uchwałę 68/117/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji do Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego – I etap, na 2016 rok. Pozytywną ocenę otrzymały w sumie 44 operacje, na początku dofinansowanie otrzyma 27 wnioskodawców .

Dla nas ta informacja jest bardzo dobra. LGD-Przyjazne Mazowsze otrzyma dofinansowanie na realizację 2 projektów:

  • „Oxytree – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat”  - konferencja, poz. 6 na liście rankingowej

  • „Innowacyjna Szampania” – wizyta studyjna, poz. 7 na liście rankingowej

 

Przy tej okazji serdecznie gratulujemy naszemu partnerowi projektowemu Stowarzyszeniu Sympatyków Doliny Rzeki Wkry, które zajęło pierwsze miejsce na liście rankingowej operacją pt. „Promocja walorów turystycznych rzeki Wkry”, a także Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w Raciążu za trzecią pozycję pt. „III Jarmark Raciąski”.

Wszystkim partnerom mazowieckiego KSOW, którzy będą realizowali operacje w ramach Planu Operacyjnego KSOW na rok 2016 życzymy powodzenia.

 

Opracowała Małgorzata Najechalska

Źródło http://mazowieckie.ksow.pl/

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność