Najnowsze

Wyróżnione

Walne zebranie - zaproszenie

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §21  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z realizowanych działań.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku). W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

 

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 27 kwietnia 2016 roku

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

  2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania  i Komisji Skrutacyjnej.

  3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

  4. Przyjęcie porządku Zebrania.

  5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD - PM w 2015 r.

  6. Sprawozdanie finansowe z działalności LGD-PM.

  7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i złożenie  wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

12.  Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji

      Rewizyjnej.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi.

14. Informacja o planie działalności  LGD-PM na rok 2016.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność