Najnowsze

Wyróżnione

Udana konferencja LGD - Przyjazne Mazowsze

Ponad 100 osób przybyło na konferencję „Zasady udzielania pomocy finansowej przez LGD-Przyjazne Mazowsze” zorganizowaną przez stowarzyszenie dla mieszkańców powiatu płońskiego. Spotkanie odbyło się 10 sierpnia br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku. Wśród uczestników byli potencjalni beneficjenci; przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, parafii.


Konferencję otworzyła prezes LGD-Przyjazne Mazowsze Małgorzata Najechalska witając wszystkich uczestników oraz główną wykładowczynię, Marzenę Cieślak, eksperta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezes poinformowała o dostępnych środkach finansowych na inwestycje dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz na inne formy działalności, którymi dysponuje LGD – Przyjazne w nowym okresie PROW 2014 – 2020. Pierwszy nabór wniosków dla podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, gmin i parafii oraz innych podmiotów prawnych planowany jest już w październiku.


Na początku konferencji zarząd i pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze  zaprezentowali cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, w które powinny wpisywać się wszystkie składane wnioski o dofinansowanie. Omówili kryteria wyboru projektów, na podstawie których wnioski będą oceniane przez Radę stowarzyszenia. Zwrócili uwagę na potrzebę dobrego opisu we wniosku zgodności operacji ze Strategią i kryteriami wyboru gdyż to właśnie liczba zdobytych punktów zdecyduje o miejscu na liście rankingowej. Jeśli środków nie wystarczy dla wszystkich w tym naborze to już na początku następnego roku są planowane kolejne nabory wniosków, zgodnie z przedstawionym harmonogramem naborów, na wszystkie lata, do 2022 roku. Główne założenia, warunki i zasady przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Leader PROW 2014-2020 przedstawiła ekspert  Marzena Cieślak. Zrobiła to znakomicie, uczestnicy słuchali z zainteresowaniem komunikatywnej i ciekawej prezentacji, popartej różnymi przykładami z życia. Słuchacze zadawali pytania w trakcie prezentacji dzięki temu, konferencja miała charakter dynamiczny. A pytań było dużo co oznacza, ze wiele osób z naszego terenu jest zainteresowanych otworzeniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej i szuka źródeł pozyskania funduszy. W czasie przerwy uczestnicy nie odstępowali prowadzącej, zadając kolejne pytania a dyskusja i brawa na zakończenie były najlepszym podsumowaniem konferencji.
tekst: Danuta Kucińska, zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność