Najnowsze

Wyróżnione

I Subregionalne Forum Przedsiębiorczości – 14.10.2016

Gospodarzem I Forum Przedsiębiorczości, które odbyło się w Wyższej Szkole Zawodowej w Mławie był Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku a także Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – „Północne Mazowsze” byli współorganizatorami przedsięwzięcia. Celem Forum było przekazanie wiedzy na temat źródeł pozyskania środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości. Zorganizowane stoiska informacyjne  umożliwiły uczestnikom forum konsultacje  z doradcami i ekspertami zaproszonych instytucji.

Podczas prezentacji prelegenci przedstawili możliwości pozyskiwania środków na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości w nowym okresie programowania. Wystąpili przedstawiciele następujących instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – „Północne Mazowsze”, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Raszynie, Polska Agencja Przedsiębiorczości. O istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców przepisach lub ich zmianach poinformowali przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy. Forum przedsiębiorczości wzbudziło duże zainteresowanie, przybyło prawie 200 uczestników z kilku powiatów.

Informację o zasadach ubiegania się o środki finansowe za pośrednictwem lokalnych grup działania oraz specyfikę LGD– Przyjazne Mazowsze – cele i przedsięwzięcia LSR, zasady wyboru i kryteria wyboru projektów przedstawiły: Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska.

 

Opracowały: Danuta Kucińska i Ewelina Gościcka

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność