Najnowsze

Wyróżnione

Innowacyjna Szampania to tytuł szkolenia realizowanego przez Lokalną Grupę Dziania–Przyjazne Mazowsze

Będzie to wizyta studyjna do Francji - region Szampania Ardeny, realizowana w dniach 25-29.10.2016 roku. Celem spotkań przedstawicieli mazowieckich LGD z francuskim Lokalnymi Grupami Działania - GAL Pays de Langres, GAL Pays Othe-Armance, a także GAL Cote des Bar i GAL Pnrfo - jest poznanie osiągnieć inicjatywy Leader w Szampanii oraz ewentualne nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program operacji Innowacyjna Szampania obejmuje poznanie:

- struktury administracyjnej i politycznej GAL

- Programu Leader w Szampanii

- nową perspektywę finansową – strategie GAL i plany na przyszłość

- prezentację nowatorskich projektów zrealizowanych przez francuskich beneficjantów.

Możliwość bezpośredniej wymiany poglądów, oceny działań, poznanie dobrych praktyk i dóbr kultury czyni, że wyjazdy studyjne są najlepszą, najlepiej zapadającą w pamięć formą szkolenia.

W projekcie Innowacyjna Szampania partnerami LGD–Przyjazne Mazowsze są: LGD ”Wspólny Trakt”, LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej oraz Stowarzyszenie Nasza Wkra.

Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-200 – 2016 rok z Pomocy Technicznej.

 

logotypy

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność