Najnowsze

Wyróżnione

Konkurs dotacyjny na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego na północnym Mazowszu!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) serdecznie zaprasza grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które chciałyby utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejące do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz „(…) w subregionie ostrołęckim”.

W ramach projektu można pozyskać wsparcie doradczo-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje w kwocie 11 000,00 zł na stworzenie jednego miejsca pracy. Skorzystać ze wsparcia mogą wszystkie organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne planujące założyć taką organizację. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 zł dla jednego uczestnika projektu jednak nie więcej niż  55 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona. Wsparcie pomostowe wynosi 800 zł na utworzenie jednego stanowisko pracy (może być cześć etatu) przez pół roku. Miejsce pracy trzeba utrzymać przez rok. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie stanowiska  na kolejne pół roku (kwota malejąca proporcjonalnie w każdym miesiącu o 100 zł).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmować może wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji: tworzenia strategii działania, pozyskiwania środków, zarządzania wolontariatem, księgowości, konkursów grantowych, działalności odpłatnej i gospodarczej i innych.

Jednostki jst mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych, rozwoju partnerstw, szkoleń, usług i doradztwa dotyczącego działań na rzecz ekonomii społecznej, w tym tworzenia nowych PES.

By wziąć udział w naborze grupa inicjatywna/PS/PES zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kompletu dokumentów w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Dokumenty należy przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.mowes.pl w zakładce do pobrania.

Osoba do kontaktu z ramienia Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Morawska Monika, tel. 887 092 992, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opracowała: Danuta Kucińska - na podstawie informacji ze strony: www.mowes.pl oraz rozmowy z osobą do kontaktu z ramienia Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność