Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje korekt w kryteriach wyboru projektów i Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Przedstawiamy Państwu propozycję drobnych korekt w kryteriach wyboru  projektu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-Przyjazne Mazowsze. Zmiany w/w dokumentach uwzględniają propozycje zgłaszane przez wnioskodawców, Radnych oceniających wnioski oraz z naszych spostrzeżeń po przeprowadzonym pierwszym naborze wniosków.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami po korekcie, ewentualnie przedstawienie swojego stanowiska. Dokonane zmiany zaznaczyliśmy kolorem czerwonym, w strategii na stronach 39 i 69.

Kryteria Wyboru Operacji

Strategia LGD-PM Aktualizacja 12-12-2016

 

Zapraszamy na konsultacje w sprawie korekt w LSR, które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Płońsku, w dniu 21.12.2016 r., w godzinach od 9.00 do 10.00. Jeśli Państwo nie mogą wziąć udziału w spotkaniu prosimy o przedstawienie swojej opinii mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze LGD do dnia 23 grudnia 2016 r.

Bardzo zależy nam na współpracy z Państwem ponieważ Strategię tworzyliśmy wspólnie i wszelkie zmiany również chcemy skonsultować.

Nadmieniamy, że zmiany nie mogą być istotne, gdyż Strategia podlegała ocenie, a ewentualna korekta nie może powodować zmiany oceny.

W imieniu Zarządu,

Prezes Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność