Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Walne zebranie członków 25 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriach wyboru operacji oraz procedurach oceny i wyboru operacji.  Zmiany w/w dokumentach uwzględniają propozycje zgłaszane przez wnioskodawców, Radnych oceniających wnioski oraz z naszych spostrzeżeń po przeprowadzonym pierwszym naborze wniosków.

 Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r.o godz. 16.15 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

.

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

 dnia 25 stycznia 2017 roku

1.    Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2.    Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania  i Komisji Skrutacyjnej.

3.    Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4.    Przyjęcie porządku Zebrania.

5.    Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.    Zmiany w kryteriach wyboru operacji.

7.    Zmiany w Procedurach oceny i wyboru operacji

8.    Dyskusja w sprawie w/w zmian.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

-                  zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

-                  zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów;

-                  zatwierdzenia zmian w procedurach oceny i wyboru operacji

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu LGD

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność