Najnowsze

Wyróżnione

Zakończyliśmy nabór wniosków

 W dniu 20.04.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w następujących zakresach:

Rozwój przedsiębiorczości - przedsięwzięcie  Firma z pomysłem

Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

 

Wpłynęło 19 wniosków z zakresu Rozwój przedsiębiorczości - przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz 10 wniosków z zakresu Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za złożenie wniosków. O wynikach oceny formalnej poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej w terminie do 9 dni od zakończenia naborów publikując rejestr wniosków ze statusem oceny formalnej. Wnioski, które pozytywnie w przejdą etap oceny formalnej  zostaną przekazane Radzie stowarzyszenia do dalszej oceny merytorycznej. O jej wynikach poinformujemy Państwa listownie oraz zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej w terminie do 35 dni od zakończenia naborów. Wnioski, które zostaną wybrane przez Radę zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który ma 3 miesiące na ich weryfikację. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą kompletne lub będą wymagały poprawek, zostaną wezwani do uzupełnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Możliwa jest tylko jedna poprawka dlatego uczulamy i prosimy aby wnioskodawcy przygotowywali uzupełnienia starannie, kontaktując się z wyznaczonym, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, opiekunem projektu. W przypadku problemów i niejasności prosimy również o kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze.

Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność