Najnowsze

Wyróżnione

Kolejny projekt LGD - Przyjazne Mazowsze wśród wybranych

Celem projektu „Dbajmy o powietrze" jest upowszechnieniu wiedzy w  zakresie ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej, poznanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń.  Chcemy popularyzować  wiedzę na temat  jakości powietrza w naszym otoczeniu, by lepiej rozumieć wpływ lasów na stan powietrza; czym jest odpowiedzialna gospodarka leśna i jaki ma wpływ na stan powietrza, poznać cykl życia lasu od nasionka do „fabryki powietrza” i uświadomić znaczenie drewna jako odnawialnego źródła energii. W ramach inicjatywy planujemy prelekcję oraz konkurs dla lokalnej społeczności pt. Dbajmy o powietrze, a także wydanie publikacji pod tym samym tytułem.

Partnerem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Płońsk.

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas festynu „Dni otwarte Nadleśnictwa Płońsk pt. Kwitnące ogrody” w miejscowości Kuchary Królewskie w dniu 21 maja 2017r. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni mieszkańcy obszarów wiejskich w tym rodziny. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki m.in. takiej jak: ochrona powietrza, w tym gospodarka niskoemisyjna, rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń, wpływ lasów na stan powietrza.

Prelekcja przed konkursem ma poszerzyć wiedzę mieszkańców wsi i uczestników imprezy na temat ochrony powietrza, odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Publikacja Dbajmy o powietrze,która zostanie wydana we wrześniu br.będzie propagowała treści dotyczące ochrony powietrza w tym  gospodarki niskoemisyjnej  i rozwiązań przyczyniających się  do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza. Wskaże najważniejsze czynniki  wpływające na skażenie atmosfery jak również na sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji, które powstają podczas spalania. Dowiemy się jak powinniśmy chronić własne zdrowie,  w przypadku występowania smogu.

Publikacja nt. ochrony powietrza będzie dystrybuowana bezpłatnie, zostanie przekazana organizacjom społecznym, instytucjom i mieszkańcom powiatu płońskiego oraz zainteresowanym osobom z województwa mazowieckiego. Całość zadania zostanie zrealizowana na terenie powiatu płońskiego.

 

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których nie istnieją jeszcze praktycznie żadne kary dla osób palących śmieci albo usuwających filtry DPF. Przykłady takich niewłaściwych zachowań występują także na naszym terenie. Na  stronie starostwa powiatowego w Płońsku zamieszczane są  informacje o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie. W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności znaczenia dbałości o czystość powietrza poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie. Zadaniem głównym projektu jest pokazanie problemu „złego powietrza” w sposób łatwy i przyswajalny dla osób z każdej grupy wiekowej. Ważne jest uświadomienie sobie, że  każdy z nas bez dodatkowych środków, zmieniając jedynie swoje przyzwyczajenia może przyczynić się do poprawy stanu powietrza jakim oddychamy. Elementem środowiska, który ma ogromny wpływ na stan powietrza są lasy. Uczestnicy projektu dowiedzą się w jakim stopniu odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Zrozumieją także, dlaczego warto dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Opracowała:  Danuta Kucińska

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

image1image01

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność