Najnowsze

Wyróżnione

„ABC wspólnego działania” - konkurs na inicjatywy lokalne.

Masz pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej a brakuje ci funduszy, weź udział w konkursie. Nabór wniosków od 5 do 19 czerwca 2017r.

Konkurs „ABC wspólnot lokalnych” stanowi cześć projektu pt. „Wspólna sprawa”, realizowanego  przez Lokalną Grupę Działania–Przyjazne Mazowsze (LGD–PM),  dofinansowanego  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r.

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. Stawiamy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Wnioskodawcami mogą być mieszkańcy i osoby zamieszkujące w powiecie płońskim, pełnoletnie, występujący jako: osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela). Przewidujemy 10 grantów po 5 tys. zł. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Działania mogą być realizowane w okresie od końca czerwca do listopada 2017 roku.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na zadania merytoryczne np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania, wydatki związane z uczestnictwem w projekcie, takie jak materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt do przeprowadzenia zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszt wyjazdów służbowych trenerów, ekspertów, specjalistów zaangażowanych w realizację zadania, koszty promocjioraz koszty obsługi.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową będzie zamieszczone na stronie LGD–PM www.lgdpm.pl od 2 czerwca 2017r.

W maju 2017 r. odbywały się spotkania informacyjno szkoleniowe w gminach dotyczące zasad udziału w konkursie. Prezentowaliśmy wzór wniosku oraz dokumentację konkursową.

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie w biurze LGD–PM we wtorek, 6 czerwca br.  o godzinie 16.00. Ponadto informacje będą udzielane podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r. na stoisku informacyjnym LGD–PM podczas trwania imprezy oraz w biurze LGD–PM (sobota, niedziela) w godzinach od 10.00 do 12.00. W sprawie umawiania indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, tel. 23 661 31 61.

Tekst Danuta Kucińska, zdjęcia Agnieszka Matoblewska

2015 logo FIO v1 LOGO kolor

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność