Najnowsze

Wyróżnione

Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej, realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Dzierzążnia wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

22.07.2017r. Pchli targ i piknik połączony z prelekcją wolontariatu

26.06.2017 r. Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa

23.09.2017r.  Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa w świetle danych GUS- przyrost naturalny, zmiana jakości życia, 500+ i inne programy socjalne dostępne dla mieszkańców

21.10.2017. Pchli targ i piknik połączony z warsztatami i konkursem na temat roli żywienia i więzi rodzinnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, tradycje żywieniowe, historia lokalna

18.11.- pchli targ i piknik połączony z warsztatami szycia , rajd rowerowy.

 

Dzierzaznia.jpg

 

Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa, 26 sierpnia 2017r.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność